Đặt làm trang chủ    Thêm vào Favorites
Khu Công Nghiệp Thành phố Hải Phòng
Danh Mục
Giới thiệu Ban Quản Lý
  Giới thiệu

Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng (tên giao dịch HEPIZA) là cơ quan được Chính phủ thành lập để thực hiện việc quản lý trực tiếp các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Trên cơ sở các quyết định uỷ quyền của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, UBND thành phố và các quy chế phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, HEPIZA quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Hải Phòng theo cơ chế 'Một cửa' nhằm đơn giản hoá các thủ tục, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho nhà đầu tư.

  Chức năng & Nhiệm vụ

HEPIZA thực hiện các chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau đây trong thời gian nhanh nhất: 

+ Hướng dẫn các nhà đầu tư lập dự án, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu chế xuất và khu công nghiệp tại Hải Phòng (Thời gian từ 1-7 ngày, miễn phí);  
 
+ Xét duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu và quản lý các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong khu chế xuất và khu công nghiệp (Thời gian: trong ngày - miễn phí; 
 
+ Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Form D (trong vòng 2 giờ miễn phí);  
 
+ Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Giấy phép đầu tư, các hợp đồng gia công sản phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng kinh doanh và giải quyết các tranh chấp theo yêu cầu của các nhà đầu tư;  
 
+ Quản lý nhà nước về lao động đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Hải Phòng. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động theo uỷ quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  
 
+ Giới thiệu, cung cấp lao động theo yêu cầu của nhà đầu tư (miễn phí);  
 
+ Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng (Thời gian: trong vòng 7 ngày - miễn phí);  
 
+ Quản lý quy hoạch chi tiết khu chế xuất và khu công nghiệp; cấp Giấy xác nhận đăng ký báo cáo quyết toán công trình và đăng ký báo cáo quyết toán vốn đầu tư cho các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất;  
 
+ Quản lý các hoạt động dịch vụ trong khu chế xuất, khu công nghiệp.
 
 
(Nguồn: HEPIZA)
  Sơ đồ tổ chức
  Liên kết & Liên hệ
KCN Thành phố Hải Phòng
VIIPIP PROPERTIES

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Bắc

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Nam

MEKONG DELTA

Trang Chủ | Tin Tức | Tìm Kiếm | So Sánh| Thỏa Thuận Sử Dụng | Tra cứu mã số thuế cá nhân | Liên hệ

CÔNG TY TƯ VẤN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
KK11 Ba Vì, Phường 15, Quận 10 - Thành Phố Hồ Chí Minh
®Ghi rõ nguồn : http://viipip.com  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.