Đặt làm trang chủ    Thêm vào Favorites
Khu Công Nghiệp Thành Phố Đà Nẵng
Danh Mục
Quy trình đầu tư

Cấp giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước và nước ngoài

1. Cấp giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước:

Khi đăng ký dự định đầu tư, Chủ đầu tư (hoặc đại diện Chủ đầu tư) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ cụ thể trước khi nhận. Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cụ thể cho chủ đầu tư bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi giấy biên nhận cho người nộp (ghi cụ thể, chi tiết hồ sơ). Bộ phận tiếp nhận chuyển ngay hồ sơ (trong ngày) cho lãnh đạo Ban để phân công cho Phòng nghiệp vụ liên quan xử lý.

Tùy theo đặc điểm từng dự án, BQL sẽ tổ chức xem xét đánh giá dự án; trong trường hợp cần thiết BQL sẽ mời các Sở, Ban, Ngành có liên quan tham gia tổ chức hướng dẫn hoặc kiểm tra năng lực thực tế của chủ đầu tư, hoặc mời chủ đầu tư đến BQL báo cáo rõ thêm dự án.

Nếu dự án đầu tư vào các KCN do UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư (Hòa Khánh, Hòa Cầm, dịch vụ thủy sản Đà Nẵng…), BQL sẽ có ngay văn bản báo cáo cho Thường trực UBND thành phố (trong vòng 5 ngày làm việc) để xin ý kiến chấp thuận về việc bố trí đất tại các KCN này. Ngay sau khi có ý kiển chấp thuận, BQL sẽ giải quyết ngay thủ tục đầu tư, chậm nhất trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi có văn bản trả lời của UBND thành phố ĐN.

Nếu là dự án đầu tư vào các KCN do các Chủ đầu tư khác đầu tư (KCN Đà Nẵng, Hoà Khánh mở rộng, Liên Chiểu), sau khi chủ đầu tư ký Hợp đồng thuê lại đất với Công ty Liên doanh MASSDA, Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, Diepza sẽ có ngay văn bản về việc chấp thuận đầu tư. Thời gian giải quyết trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Văn bản chấp thuận đầu tư sẽ được chuyển cho Bộ phận tiếp nhận để trả cho chủ đầu tư đúng theo thời gian qui định.

*Thời gian giải quyết: 07 ngày.

2. Cấp giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài:

- Chủ đầu tư (hoặc đại diện Chủ đầu tư) nộp hồ sơ đăng ký (hoặc thẩm định) cấp Giấy phép đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ cụ thể trước khi nhận. Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cụ thể cho chủ đầu tư bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi giấy biên nhận cho người nộp (ghi cụ thể, chi tiết hồ sơ). Hồ sơ sẽ được chuyển cho lãnh đạo Ban (trong ngày) để lãnh đạo Ban xem xét và phân công cho Phòng nghiệp vụ liên quan xử lý.

- Tuỳ theo đặc điểm của từng dự án, lãnh đạo BQL sẽ tổ chức xem xét đánh giá dự án, trong trường hợp cần thiết sẽ mời các Sở, Ban, ngành và Công ty Phát triển hạ tầng có liên quan để trao đổi thêm thông tin hoặc giải quyết trực tiếp các vướng mắc của dự án và hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Hoặc mời chủ đầu tư đến BQL để báo cáo làm rõ thêm dự án.

- Nếu là dự án vào các KCN do UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư (Hòa Khánh, Hòa Cầm, dịch vụ thủy sản Đà Nẵng...), sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, BQL sẽ báo cáo ngay cho Thường trực UBND thành phố để xin ý kiến chấp thuận việc bố trí đất tại các KCN này. Khi có văn bản chấp thuận của UBND thành phố, BQL cấp ngay Giấy phép đầu tư.

- Nếu là dự án đầu tư vào KCN do các Chủ đầu tư khác đầu tư (KCN Đà Nẵng, Hoà Khánh mở rộng, Liên Chiểu), sau khi nhà đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất với công ty LD MASSDA, Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, BQL sẽ xem xét hồ sơ đầu tư và lập thủ tục cấp Giấy phép đầu tư.

- Đối với các dự án thuộc nhóm A hoặc các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH-ĐT, sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, BQL sẽ có văn bản báo cáo Bộ KH&ĐT để xin phép ủy quyền, đồng thời báo cáo Thường trực UBND thành phố (nếu đăng ký vào các KCN do Thành phố đầu tư) để xin ý kiến chấp thuận về việc bố trí đất tại các KCN này. Ngay sau khi có văn bản đồng ý của các cơ quan cấp trên, BQL sẽ lập thủ tục cấp Giấy phép đầu tư.

- Giấy phép đầu tư sẽ được chuyển cho Bộ phận tiếp nhận để trả cho chủ đầu tư đúng theo thời gian qui định.

*  Thời gian giải quyết:

- Dự án thuộc thẩm quyền của UBND thành phố:

+ Dự án đăng ký cấp giấy phép đầu tư: 05 ngày.

+ Dự án thẩm định cấp giấy phép đầu tư: 10 ngày.

- Dự án thuộc thẩm quyền của Bộ KH-ĐT: 30 ngày.

KCN Thành Phố Đà Nẵng
VIIPIP PROPERTIES

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Bắc

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Nam

MEKONG DELTA

Trang Chủ | Tin Tức | Tìm Kiếm | So Sánh| Thỏa Thuận Sử Dụng | Tra cứu mã số thuế cá nhân | Liên hệ

CÔNG TY TƯ VẤN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
KK11 Ba Vì, Phường 15, Quận 10 - Thành Phố Hồ Chí Minh
®Ghi rõ nguồn : http://viipip.com  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.