Đặt làm trang chủ    Thêm vào Favorites
Khu Công Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh
Danh Mục
Giới thiệu Ban Quản Lý
  Giới thiệu

BQL các KCN Bắc Ninh bao gồm các bộ phận như Văn phòng, phòng Quản lý Đầu tư, Quản lý Doanh nghiệp, phòng Quản lý Quy hoạch & Xây dựng, Quản lý Môi trường, phòng Quản lý Lao động, Thanh tra, Đại diện các KCN và Trung tâm Dịch vụ KCN. Mỗi bộ phận đảm nhận nhiệm vụ, chức năng riêng.

  Chức năng & Nhiệm vụ

1) Chức năng:

Văn phòng Ban quản lý các Khu công nghiệp là đơn vị trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, thực hiện chức năng nhiệm vụ được qui định tại mục 4, điều 4, Quy chế hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BQL ngày 22/2/2005 và Quyết định số 58/BQL-QĐ ngày 6/9/2005 của Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, có chức năng sau:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban và đôn đốc thực hiện chương trình công tác đó; đồng thời tổng hợp báo cáo đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

- Là cơ quan phục vụ trực tiếp hoạt động hàng ngày của Ban; tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo và giao ban của Ban quản lý. Nhân sao phát hành và lưu giữ tài liệu văn bản, quản lý ngân sách, tài chính, tài sản và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc, hoạt động của Ban quản lý theo quy định của Nhà nước.

2) Nhiệm vụ:

- Quản lý Văn phòng theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban; Phó trưởng ban Thường trực về công tác của Văn phòng Ban quản lý.

- Lập chương trình công tác của Ban, trình Trưởng ban; Phó trưởng ban thường trực phê duyệt. Giúp Trưởng ban, Phó trưởng ban chỉ đạo, điều hành chương trình công tác được thông qua, đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong mọi hoạt động. Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc của Lãnh đạo Ban, theo dõi đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình đó, tổng hợp dự thảo báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban.

- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban; công tác tổ chức cán bộ, giúp Trưởng ban trong quản lý công tác cán bộ và kiện toàn bộ máy của Ban quản lý.

- Quản lý hoạt động tài chính, chế độ thu chi thường xuyên của Ban theo quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các đơn vị cơ quan hữu quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Ban.

- Quản lý và xử lý các văn bản giúp lãnh đạo phục vụ công tác chuyên môn của Ban.

- Quản lý công tác văn thư lưu trữ đảm bảo tính bí mật, an toàn; Chịu trách nhiệm trong việc phát hành các loại văn bản thuộc thẩm quyền quản lý của Ban.

- Tổ chức các cuộc họp của Ban; các hội nghị với các ngành, địa phương và các cuộc tiếp khách của lãnh đạo Ban (kể cả khách nước ngoài).

- Xây dựng và tạo cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện, phương tiện, chế độ làm việc của Ban, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Ban theo chế độ chính sách của Nhà nước.

(Nguồn: BQL các KCN Bắc Ninh)

  Sơ đồ tổ chức
  Liên kết & Liên hệ

BQL các KCN Bắc Ninh
Số 10 - Lý Thái Tổ -  Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Tel: (84-241) 3825 232/ 3825 233
Fax: (84-241) 3825 236
Website: www.izabacninh.gov.vn/
Email: [email protected]

KCN Tỉnh Bắc Ninh
VIIPIP PROPERTIES

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Bắc

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Nam

MEKONG DELTA

Trang Chủ | Tin Tức | Tìm Kiếm | So Sánh| Thỏa Thuận Sử Dụng | Tra cứu mã số thuế cá nhân | Liên hệ

CÔNG TY TƯ VẤN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
KK11 Ba Vì, Phường 15, Quận 10 - Thành Phố Hồ Chí Minh
®Ghi rõ nguồn : http://viipip.com  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.