Set as Homepage    Add Favorites
Quang Ninh Province Industrial Parks
Menu
Management Board Introduction
  Introduction
  Chức năng & nhiệm vụ

QIZA là đầu mối của tỉnh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động của các khu công nghiệp (KCN), có nhiệm vụ:

- Tiếp đón, giới thiệu và hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các KCN ở Quảng Ninh.

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ dự án; xét, thẩm tra, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp KCN.
 
- Hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai các thủ tục hành chính sau cấp phép.
 
- Giải quyết vướng mắc của các doanh nghiệp KCN trong quá trình triển khai và sản xuất kinh doanh.
 
- Quản lý quy hoạch xây dựng, môi trường của các dự án trong các KCN.
  Organizational Structure

  Contact & Links
Quang Ninh Province IP
Homepage | News | Search | Comparison| Terms Of Use | Contact

INDOCHINA INTERNATIONAL CONSULTING CO., LTD
KK11 Ba Vi Street, Ward 15, District 10 ,Ho Chi Minh City
®Source: http://viipip.com should be clearly quoted for any use of information extracted from our website.