Đặt làm trang chủ    Thêm vào Favorites
Khu Công Nghiệp Thủ đô Hà Nội
Danh Mục
Giới thiệu Ban Quản Lý
  Giới thiệu

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Địa chỉ: D8A - D8B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3772 1156 
Fax: (84-4) 3772 1152

  Chức năng & Nhiệm vụ

1. Chức năng:

Ban quản lý là cơ quan trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp và các Doanh nghiệp khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo cơ  chế "một cửa, tại chỗ"; vận động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp; phát triển nguồn nhânlực, đáp ứng nhu cầu của các Khu công nghiệp.

2. Nhiệm vụ:

1. Làm chủ đầu tư các dự án  xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp như: đưòng giao thông, thoát nước, ... (danh mục, quy mô từng dự án  do UBND  Thành phố quyết định);

2. Chủ trì tổ chức thẩm định  thiết kế kỹ thuật các dự án nhóm B (đầu tư nước ngoài), nhóm B và C (đầu tư trong nước) đầu tư  vào các khu công nghiệp trình UBND Thành phố phê duyệt ;

3. Giám sát việtc xây dựng các Khu  công nghiệp theo Dự án đầu  tư xây dựng  và kinh doanh  kết cấu  hạ tầng Khu công nghiệp  và quy hoạch  chi tiết  đã được phê duyệt ; hướng dẫn  và quản lý  chất lượng các công trình xây dựng  trong Khu công nghiệp;

4. Báo cáo  và đề xuất phương án xử lý với UBND Thành phố các trường  hợp không tuân theo Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hoặc  quy định chi tiết  đã được duyệt;

5. Xây dựng Điều lệ Khu công nghiệp trên cơ sở Điều lệ mẫu do  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để trình UBND Thành phố phê duyệt; tổ chức hướng  dẫn thưch hiện Điều lệ Khu công nghiệp;

6. Cấp giấy chứng nhận đăngký  đầu tư  cho các dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn ngân sách, chủ trì phối hợp với các  Ngành liên quan thẩm định trình UBND  Thành phố quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách  vào các Khu công nghiệp (nhóm B), C); cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép  đầu tư nước  ngoài và các giấy phép, chứng  chỉ thuộc thẩm  quyền  hoặc  theo ủy quyền;

7. Kiểm tra  việc thực hiện giấy phép đầu tư, giấy  chứng nhận đăng ký  kinh  doanh, giấy chứng nhận ưu đãi  đầu tư và phối  hợp với các cơ quan  quản lý  nhà nước  trong việc kiểm tra, thanh tra  việc chấp hành pháp luật  của các doanh nghiệp Khu công nghiệp, doanh nghiệp phát triển hạ tầng  Khu công nghiệp;

8. Quản lý các hoạt động dịch vụ trong Khu công nghiệp;

9. Thỏa thuận  với doanh nghiệp  phát triển hạ tầng  Khu công nghiệp về giá cho thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng  trong Khu công nghiệp; trường  hợp không đạt được thỏa thuận, báo  cáo UBND  Thành phố xem xét, giải quyết;

10. Là đầu mối phối  hợp với các  cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải  quyết  các vấn đề liên quan  đến hoạt động của Khu  công nghiệp;

11. Xây dựng kế hoạch vận động xúc tiến đầu tư  vào Khu công nghiệp  trình UBND thành phố phê duyệt  và tổ chức thực hiện ;

12. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn  nhân lực, đáp ứng nhu cầu các Khu công nghiệp  trên địa bàn trình  UBND Thành phố;

13. Được mời tham dự  các cuộc họp của cơ quan trực thuộc  Chính phủ và UNND Thành phố  Hà Nội bàn về việc hình thành, xây dựng, phát triển và  quản  lý các Khu công nghiệp;

14. Báo cáo định kỳ  và hàng năm về tình hình hoạt động, xây  dựng, đầu tư, phát triển và quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội về UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà  nước có liên quan theo quy.

(Nguồn: Ban Quản Lý Các KCN Hà Nội)

  Sơ đồ tổ chức
  Liên kết & Liên hệ
 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÁC PHÒNG BAN

1. Văn phòng Ban quản lý:
- Tel: (84-4) 3772 1154/ 3772 1156 
- Fax: (84-4) 3772 1152
 
2. Phòng Quản lý  Đầu tư:
- Tel: (84-8) 3772 1163
 
3. Phòng Quản lý Qui hoạch và Môi trường:
- Tel: (84-4) 3772 1159
 
4. Phòng Quản  lý Lao động:
- Tel: (84-4) 3772 1162
 
5. Phòng Quản lý Doanh nghiệp:
- Tel: (84-4) 3772 1161
 
6. Phòng  Quản lý Xuất  nhập khẩu:
- Tel: (84-4) 3772 1164
 
7. Đại diện BQL tại các khu công nghiệp:
- Tel: (84-4) 3772 1579

* Các đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm Dịch  vụ việc làm:
- Tel: (84-4) 3772 1194
 
2. Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp:
KCN Thủ đô Hà Nội
VIIPIP PROPERTIES

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Bắc

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Nam

MEKONG DELTA

Trang Chủ | Tin Tức | Tìm Kiếm | So Sánh| Thỏa Thuận Sử Dụng | Tra cứu mã số thuế cá nhân | Liên hệ

CÔNG TY TƯ VẤN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
KK11 Ba Vì, Phường 15, Quận 10 - Thành Phố Hồ Chí Minh
®Ghi rõ nguồn : http://viipip.com  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.