Set as Homepage    Add Favorites
Hai Phong City Industrial Parks
Menu
Hai Phong City
Investor: Công ty Liên doanh Khu Chế Xuất Hải Phòng
Location: Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
Land area: 150 ha
Investor: Công ty Phát triển Khu Công Nghiệp Nomura Hải Phòng
Location: Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Land area: 153 ha
Investor: Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy Shinec
Location: KCN Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Land area: 263.32 ha
Investor: Công ty CP Khu Công Nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng
Location: Le Loi Commune, An Dương District, Hải Phòng
Land area: 600 ha
Investor: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đình Vũ
Location: Phường Đông Hải II, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Land area: 1463 ha
Hai Phong City IP
Homepage | News | Search | Comparison| Terms Of Use | Contact

INDOCHINA INTERNATIONAL CONSULTING CO., LTD
KK11 Ba Vi Street, Ward 15, District 10 ,Ho Chi Minh City
®Source: http://viipip.com should be clearly quoted for any use of information extracted from our website.